Danas je potpredsednik Vlade Vojvodine Miroslav Vasin zajedno sa direktorom Vode Vojvodine Mirkom Adžićem obišao radove na izgradnji sistema za navodnjavanje koji se trenutno vrše u jednom delu atara između Malog Iđoša i Kule.

Regionalni podsistem “Mali Iđoš” obezbediće vodu za navodnjavanje 11.500 ha na područjima opština Kula, Vrbas, Mali Iđoš i Bačka Topola. Podsistem se snabdeva vodom iz kanala Bezdan-Vrbas kod Kule, preko CS “Kula”.

Kanal Kula-Mali Iđoš (deo podsistema Mali Iđoš) biće dugačak nešto više od 15 kilometara. Do sada je urađena polovina kanala, a do kraja godine u funkciji bi trebalo da budu još dva kilometra, odnosno, ukupno 9 kilometara. U radove za nova dva kilometra, tokom ove godine, planirano je ulaganje novih 140 miliona dinara. Za završetak preostalih šest kilometara, narednih godina, biće potrebno još 500 miliona dinara.

Trenutno se od kanala Kula – Mali Iđoš može navodnjavati oko 5.000 ha, a koristi se polovina tih kapaciteta (2.500 ha).

Kompletne radove na gradnji regionalnih hidrosistema na području Vojvodine finansiraju JVP “Vode Vojvodine” iz pokrajinskih izvora, Fonda za vode i programa uređenja poljoprivrednog zemljišta.

Samo tokom prošle godine u gradnju ovih sistema uloženo je oko 115 miliona dinara.

Potpredsednik Vlade Vojvodine Miroslav Vasin, direktor Vode Vojvodine Mirko Adžić i Lazar Greber.

Potpredsednik Vlade Vojvodine Miroslav Vasin, direktor Vode Vojvodine Mirko Adžić i Lazar Greber.

“Ovo je veoma značajna aktivnost sa aspekta podizanja kapaciteta površina koje se mogu navodnjavati u Vojvodini. Ovo je deo projekta koji je započet još pre 20 godina u koji je uloženo preko 30.000.000 EUR i čiji je krajnji cilj da 400.000 ha u Vojvodini bude pod navodnjavanjem. Do sada je značajan deo realizovan i u severnoj Bačkoj i u delovima Banata i u Sremu. Siguran sam da će ovih 15 km kada bude okončano, dati značajan doprinos pri realizaciji ovog projekta od kapitalne važnosti za našu pokrajinu, jer svaki metar koji se dobije u sistemu za navodnjavanje znači mogućnosti većih prinosa i bolje poljoprivredne proizvodnje.” – izjavio je potpredsednik Vlade Vojvodine Miroslav Vasin.

Regionalni hidrosistemi pokrivaju severnu Bačku, Srem i deo Banata, odnosno delove Vojvodine gde se voda za navodnjavanje ne može obezbediti na drugi način, već kopanjem novih kanala. Gradnja ovih sistema, koji bi mogli da obezbede vodu za više od 400.000 ha, odvija se fazno. Pojedini delovi hidrosistema “Severna Bačka” i “Banat”, već su u funkciji i iz njih je moguće navodnjavati oko 35.000 ha. Iz sedam podsistema na području severne Bačke, kada budu gotovi, planirano je navodnjavanje oko 150.000 ha.