ina-kis

Osnovnu školu završila u Kuli, a gimnaziju „Žarko Zrenjanin“ u Vrbasu. Diplomirala na Fakultetu Tehničkih nauka u Novom Sadu, smer inženjerski menadžment. Po zanimanju diplomirani inženjer menadžmenta, za kvalitet i logistiku. Neudata i nezaposlena.