marijana-demetrek

Rođena 1988 u Vrbasu. Osnovnu školu završila u Kruščiću, a srednju ekonomsku u Kuli. Diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Subotici. Neudata.