marina-mijovic

Rođena 1971 godine. Po zanimanju trgovac. Udata i majka Radosava i Nikole.