milana-bodrozic

Rođena 1983. Osnovnu školu završila u Kuli, a gimnaziju u Vrbasu. Diplomirani pravnik. Udata, majka troje dece, sina Vasilija i ćerki Lane i Sare.