milos-katic

Rođen je u Vrbasu 1986. godine. Završio je Gimnaziju u Ruskom Krsturu. Master studije iz oblasti finansijskog menadžmenta je završio 2011. godine na Fakultetu poslovne ekonomije u Sremskoj Kamenici. Master studije iz oblasti Inženjerskog menadžmenta, smer Projektni menadžment, završio je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Aktivista je u civilnom sektoru, demokrata i borac za ljudska prava.