Kula: Dr Marija Martinko, Miloš Katić, Dragana Obradov, Aleksandar Bošnjak, Antal Gažo, Igor Rezička, Danilo Đurđevac, Milica Ranđelović, Slobodan Korać, Slađana Nikolić, Marko Eraković, Ina Kiš, Zoran Malivuk, Suzana Tošić, Marija Lončar

Crvenka: Milana Bodrožić, Željko Grubor, Valentina Jovičić, Radojka Karanović, Marina Mijović, Dragica Kaluđerski

Sivac: Dejan Vlaškalić, Jelena Strunjaš, Jela Pavkov, Radovan Minić, Nemanja Rajić, Vojislav Ignjatov, Miloš Rašković

Ruski Krstur: Boris Šajtoš, Tatjana Plančak, Julijan Kološnjaji, Janko Džudžar, Janko Homa

Kruščić: Nikola Bulatović, Ranko Španjević, Marijana Demetrek

svi-zajedno